สหรัฐอเมริกา เวลส์ได้ทีเด็ด คีย์แมน ทำให้ไม่มีข้างแพ้